Op zoek naar een vacature pedagogisch medewerker peuterspeelzaal

vacature pedagogisch medewerker peuterspeelzaal

Wanneer je op zoek bent naar een nieuwe baan komt hier een hoop bij kijken. Zeker als je op zoek bent naar een flexibele baan. Echter is dit in het onderwijs minder van toepassing. Hier zijn er veel werkgevers namelijk vooral op zoek naar flexibele krachten. Daarnaast zijn er ook een aantal werkgevers juist op zoek naar vaste krachten. Ben jij een pedagogisch medewerker en ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Kijk dan eens of er een vacature pedagogisch medewerker peuterspeelzaal bij je past. Dit kun je doen bij de vacaturebank.

Nieuw personeel

Op zoek naar een pedagogisch medewerker?

Naast dat je jezelf aan kunt melden als werknemer bij de vacaturebank, kun je je ook aanmelden als werkgever. Dit kun je doen als je op zoek bent naar een nieuwe waardevolle kracht. De vacaturebank zal je proberen te koppelen aan de juiste kandidaat.

Medewerker

Op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Het voordeel van werken via de vacaturebank is dat je erg flexibel werk hebt. Echter is dit voor een aantal mensen ook een gewaagde uitdaging. Toch zijn zij vaak erg blij dat ze de stap ondernomen hebben. Ben je dus op zoek naar een nieuwe uitdaging? Schroom dan niet en kijk of een vacature open staat die bij jouw persoonlijkheid past.

Terugbetalen Uitkering

Terugbetalen Uitkering

Indien u te veel uitkering hebt ontvangen (Ziektewet (ZW), WIA (WGA of IVA), Wajong, WW, WAO, AOW, Anw, AIO, Participatiewet of Wmo), dan moet u dit te veel ontvangen bedrag terugbetalen aan de uitkeringsinstantie (het UWV, de SVB of de gemeente). Er zijn verschillende redenen waarom uw uitkeringsinstantie geld terugvordert. Dit kan bijvoorbeeld zijn als uw uitkering verlaagd is en u hebt nog te veel uitkeringsgelden ontvangen of als u na beëindiging van uw uitkering nog uitkeringsgelden ontvangen hebt. Het kan ook zijn dat u geen of verkeerde inlichtingen hebt doorgegeven en dat u op basis daarvan te veel uitkering ontvangen hebt. De betreffende uitkeringsinstantie zal in dat geval een beslissing nemen en een terugvorderingsbesluit naar u toesturen. Hierin staat dat u de te veel ontvangen uitkering moet terugbetalen. In deze brief staat welk bedrag u moet terugbetalen en wat de uiterlijke datum van betaling is.

Terugbetalen

Het UWV, de SVB en de gemeente mogen echter niet altijd rechtmatig terugvorderen. Deze vordering kan namelijk verjaren. Na 5 jaar hoeft u in ieder geval niet meer te terugbetalen van de uitkering, tenzij er sprake is geweest van fraude.

U kunt tegen deze brief in bezwaar gaan bij de uitkeringsinstantie.  De bezwaarprocedure schort echter het besluit van de uitkeringsinstantie niet op. U zult dus het te veel ontvangen bedrag van de uitkering moeten terugbetalen. Lukt dit niet in één keer, dan is het verstandig om contact op te nemen met uw uitkeringsinstantie om een betalingsregeling af te spreken.

Bezwaar tekenen

Als u bezwaar wilt maken, moet u binnen (meestal) 6 weken uw bezwaarschrift ingediend hebben bij de betreffende uitkeringsinstantie. Bij een te late indiening van het bezwaarschrift, wordt niet naar de inhoud gekeken. U bent dan niet-ontvankelijk in uw bezwaar. Benoem in uw bezwaarschrift de gronden waarom u het niet eens bent dat u een deel van de uitkering moet terugbetalen. De situatie zal opnieuw beoordeeld worden door de betreffende uitkeringsinstantie.

Indien u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar, kunt u een beroepsprocedure starten bij de rechtbank. Hoe u dit in werking zet, leest u in de brief van de beslissing op bezwaar.

Hoe belangrijk is een vog?

vog werkgevers

Hoe meer integer de werknemer moet zijn hoe belangrijker een vog werkgevers is. Screening van degene is daarbij een zeer belangrijk middel, functies waar je integer en betrouwbaar moet zijn moet ook een integer persoon ingezet worden. Managers die werken met veel verantwoordelijkheden, en die veel belangrijke gegevens onder ogen krijgen. Niet alleen van het personeel, maar ook van je organisatie. Ook het werken met kwetsbare groepen zoals ouderen, mensen met een beperking of het werken met zeer gevaarlijke stoffen. Zo zijn er meer dan voldoende redenen om iemand te laten screenen voordat hij of zij de functie toegewezen krijgt.

vog werkgevers

Welke bedrijven komen de functies voor

Bij ieder bedrijf komen wel functies voor waar de sollicitanten een vog werkgevers moet hebben, voor sommige functies is het verplicht. Bij andere functies is het uit voorzorg, een werkgever is vrij om te vragen om een verklaring voor goed gedrag. Je kunt je voorstellen dat bij een politieke partij andere belangen heeft dan iemand die met ouderen werkt in de zorg. Het is goed te inventariseren wat het risico is, iemand die bergen schulden heeft is in theorie een groter risico dan iemand zonder schulden voor een functie bij een bank.

vog werkgevers

Screen ook tijdelijke krachten

Niet alleen vast personeel maar ook personeel wat ingehuurd wordt moet je een vog werknemers verklaring van verlangen. Niet alleen betaalde banen moeten gecontroleerd worden, ook vrijwilligers die werken in de zorg of die bijvoorbeeld begeleider zijn bij een sportvereniging. Iedere functie die een bepaald risico met zich mee kan brengen moet gescreend worden.