Een IQ-test bij sollicitaties, waarom?

IQ-tests zijn erg populair. Ze worden op allerlei verschillende manieren gebruikt. Soms worden ze ook ingezet tijdens sollicitatieprocedures. Niet iedereen ziet het nut hiervan in en sollicitanten zijn dan ook niet altijd even gemotiveerd om zo’n test te doen. Waarom wordt een IQ-test dan toch hiervoor ingezet? Is dat wel zo verstandig? Hieronder lees je meer over IQ-tests.

Wat houdt een IQ-test eigenlijk in?

Misschien vraag je je af wat een IQ-test eigenlijk is. Je hebt er in ieder geval vast wel eens over gehoord, maar wat houdt zo’n test eigenlijk precies in? IQ is de afkorting voor intelligentiequotiënt: het cognitieve/verstandelijke vermogen. Dit wordt uitgedrukt in een specifiek getal. Met andere woorden, met een IQ-test meet je hoe intelligent iemand is. De gemiddelde IQ score is 100, dus als je daarboven zit word je als slim beschouwd. 

Waarom een IQ-test voor werk?

Wat is de reden dat IQ-tests soms worden ingezet voor een sollicitatieprocedure? Uit onderzoeken is gebleken dat IQ de grootste voorspeller is die werkprestatie kan meten. Door de kandidaat zo’n test te laten maken kan dus goed worden ingeschat wat het denkvermogen van diegene is, om zo te ontdekken of hij of zij bij de betreffende functie past. Het is uiteraard wel belangrijk dat er verder gekeken worden dan IQ, er zijn nog veel meer factoren die van belang zijn voor het inschatten van iemands geschiktheid voor een bepaalde baan.

Conclusie

Concluderend kun je stellen dat een IQ-test nuttig kan zijn om in te zetten bij sollicitatieprocedures, maar dat er daarnaast ook nog gekeken dient te worden naar andere eigenschappen van de kandidaat. Iemand moet niet alleen beschikken over een bepaald denkvermogen; ook zijn of haar persoonskenmerken en skills dienen aan te sluiten bij de betreffende functie.
Tip: meer informatie over IQ vind je op www.ieku.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *