Deze Nederlandse producten vind je op transport naar Spanje

Spanje staat in de top tien van belangrijkste handelspartners van Nederland. Dat is niet zo vreemd: Spanje produceert veel producten die wij niet of weinig maken. Bovendien hebben wij als land een goede band met Spanje. Er gaan veel van onze producten op transport naar Spanje en andersom gebeurt hetzelfde.

Transport

Welke producten exporteren wij naar Spanje? 

Nederland exporteert veel en daarin gaat het niet om een specifieke productgroep. In totaal voeren we voor € 14,8 miljard naar Spanje per jaar. Het gaat dan om de volgende producten:

  • chemische producten
  • voeding en levende dieren
  • machines en vervoermaterieel

Dit zijn vrij brede productgroepen maar je kunt met name denken aan chemische producten die gebruikt worden om rubber te maken. Grappig genoeg is dat een specialiteit van Nederland. Daarnaast leveren we veel voer en levende dieren aan Spanje.

Wat importeren we met transport uit Spanje?

Al die goederen die wij exporteren, staat ook iets tegenover. Wij importeren namelijk ook een hoop producten uit Spanje. Het gaat dan met name om producten die wij hier niet of niet gemakkelijk kunnen produceren.

Spanje

Spanje exporteert bijvoorbeeld veel fruit. Sinaasappels en aardbeien groeien daar beter dan op andere plekken in Europa en met name Noord-Europa. En waarom iets zelf doen als de expertise duidelijk bij een bondgenoot ligt? Samenwerking is dan logischer. Transport tussen Nederland en Spanje gebeurt op verschillende manieren maar met name vrachtwagens zijn druk heen en weer aan het rijden tussen de twee landen.